Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

Besyrelsesmøde

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Udviklingsforeingen Bjerge Sydstrand fredag
den 25. marts 2022. Tilstede: Flemming Rønholt, Heidi Vestergaard Holst, Birgitte Andersen, Anne Marie Jensen, Birgitte Helweg Bendtsen & Finn Grønbæk Jensen. Afbud fra Martin Sørensen.

1. Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand: Martin Sørensen
Næstformand: Flemming Rønholt
Kasserer Heidi Vestergaard Holst
Sekretær Birgitte Andersen
2. Bestyrelsens arbejde:
Kasserer arbejder med implementering af elektronisk medlemsregister og medlemskontingent indbetaling.
Pt. 125 medlemmer.
Medlemskab af foreningen er personligt.
Formand & sekretær skal etablere et møde med Kalundborg Kommune omhandlende medlemskab af UBS.
Foreningens e-mail skal fremadrette administreres af formand og sekretær.
I forbindelse med Påsken skal der omdeles flyers til sommerhusejernes postkasse.
3. Arbejdsgrupper:
Legepladsudvalg: Arealet af matriklen, der hvor legepladsen ligger i forlængele af Brovejen, kan Kalundborg Kommune oplyse.
Fondeansøgniger: Der skal søges om økonomisk hjælp til digitilalisering af UBS’s elektroniske medlemsregister og medlemskontingent indbetalinger.
Annoncer til hjemmesiden: Finn overtager opgaven.
UBS’s hjemmeside: Der skal findes en ny løsing inden årets udgang. Måske kan det nye styresystem, Foreningslet, dette. Kasserer undersøger dette.
Tour de France 2022: Finn & Anne Marie vil søge om økonomiske midler til happening af Bjerge Sydstrand den 2. juli 2022 hos Kalundborg Kommune.
4. Bestyrelsesforsikring? Formand og kasserer undersøger dette.


28.03.2022
Birgitte Andersen

03-04-2022

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området