Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

Referat fra bestyrelsemøde

Fremmødte: Martin Sørensen, Anne Marie Jensen, Heidi Vestergaard Holst,
Birgitte Bendtsen og Birgitte Andersen.
1. 1.1 Den sidste storm, Malik, gik igennem klitterne og der var øget vandstand på engområdet mellem Bjerge Sydstrand og Ornum. Formanden og næstformanden har været i dialog med Kalundborg Kommunes Teknik- & Miljø forvaltningen for problematikken.
1.2 Bestyrelsen henstiller til, at tangen bliver lagt op i klitterne for derigennem at styrke klitterne, derved vil tangen ikke give lugtgener samt nedbringe til CO2 regnskabet.
1.3 Bestyrelsesmedlem Carsten Noe har meddelt udtrædelse af bestyrelsen. Nyt medlem skal vælges ved den ordinære generalforsamling.
2. Formanden fremlagde det revideret og godkendte regnskab for 2021.
3. Ingen indkomne forslag fra medlemmer, men bestyrelsen havde følgende forslag:
3.1 Ved de 4 offentlige parkeringspladser ansøges der i Kalundborg Kommune, via ”giv et praj” app, om opsætning af skiltning omhandlende, 1. at hunde skal holdes i snor på strande og kyststrækninger fra 1. april til 30. september fj. Naturstyrelsen, samt 2. at hundeejerne skal selv skal medtage hundens afføring i pose. Interesserede sommerhusejerne kan investere i et klistermærke til egen skraldespand (restaffald) på eks. Hold Danmark Ren www.hdrshop.dk for at hjælpe hundeejerne af med deres hundepose. Det er ikke lovligt, at opsætte egne fabrikrede skilte på offentlige områder, derfor dette tiltag.
3.2 Bestyrelsen vil skrive til Kalundborg Kommunes jobcenter chef og foreslå strandrydning som aktiveringsprojekt.
4. Bestyrelsens arbejde udvalg:
Legepladsudvalg: foruden den i forlængelse af Brovejen, også at finde et egnet område i den nordlige del af Bjergs Sydstrand.
Fondeansøgninger: igen igangværende ansøgninger.
Annoncer til hjemmesiden: der skal findes en ny efter den ordinære generalforsamling.
5. Bestyrelsen foreslår et kontigent pris på 100 kr. pr. medlemskab ved ordinære generalforsamling.
6. Bjerge Sydstrand skal vises på Danmarkskortet ved Tour de France lørdag den 2. juli. Der nedsættes et Tour de France udvalg efter generalforsamlingen.

20. februar 2022
Birgitte Andersen
25-02-2022

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området