Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

Stigende vandstand

Halleby Å, Sukkerkanalen, Bjerge Sydstrand & stigende vandstand i havene mm
Med de stigende vande omkring os og kraftigere vinde, må vi erkende, at det meste af Bjerge Sydstrand er udsat for oversvømmelser og der må gøres noget for at undgå, at husene i området bliver ødelagt af oversvømmelser.
Oversvømmelse grundet stigende vandstand i havet kan undgås, hvis:
Det eksisterende stigbord i Sukkerkanalen sikres operationel,
Der etableres et stigbord i Halleby Å fx for enden af Hans Christians vej,
Der etableres en dæmning fra havet ved det nordlige skel til Fuglereservatet op til Åen og videre over engene op mod Reersøvej til passende højde over havet er opnået.
Det sikres, at klitterne langs stranden har en passende højde. Her skal specielt sikres, at alle stier gennem klitterne ligger så højt, at vandet ikke løber den vej ind.
Det sikres at stigbordet i Nedre Halleby Å ved Tissø kan afspærres ved varsel om stormflod.
Stigbordet i Sukker kanalen
Stigbordet i Sukkerkanalen har alene ingen indvirkning på om en stormflod kan oversvømme vores område. Er stigbordet lukket kommer vandet ind fra Flasken. For at stigbordet i sukkerkanalen skal have virkning, skal der etableres en stigbord i Halleby Å, som sikrer, at vandet ikke kommer ind fra Flasken.
Stigbordet i Halleby Å for enden af Hans Christiansvej.
Et forslag til etablering af en stigbord i Halleby Å som forhindrer at vandet kommer ind fra Flasken. Stigbordet kan med fordel placeres for enden af Hans Christiansvej.
Der etableres en dæmning
For at stigbordet skal få virkning ved stormflod er det nødvendigt med en dæmning parallelt med Hans Christiansvej fra havet og op til stigbordet, idet engen (Fuglereservatet) ligger meget lavt liggende. Øst for stigbordet må dæmningen forlænges op mod Reersøvej til landskabs koten er tilstrækkelig høj over havet. Etablering af denne dæmning langs det nordlige skel mod Fuglereservatet vil skæmme det smukke landskab mindst muligt. Et gæt er, at højden af dæmningen bør være ca 2 m over daglig vande. Det vil i paksis sige omkring 1,5 m over omgivelserne.
Det sikres, at klitterne langs stranden har en passende højde.
Det skal også sikres, at vandet ikke kommer ind over klitterne langs stranden. Der bør vedtages en minimums kote, som klitterne skal have fra dæmningen mod fuglereservatet mod syd og til skrænten mod Urhøj i nord. Her må man fokusere specielt på gangstier gennem klitterne, som visse steder må forhøjes.
Det sikres, at stigbordet i Nedre Halleby Å ved Tissø kan afspærres.
Stigbordet i Nedre Halleby Å er en vigtig faktor i sikringen. Er vandstanden høj i Tissø, vil åen fyldes op og give oversvømmelser, når stigbordet i Sukkerkanalen og stigbordet for enden af Hans Christiansvej er lukket. Derfor må alle 3 stigbord lukkes ved trussel om stormflod. Tissø har en overflade af størrelses ordnen 20 km2, så en lukning af slusen i Nedre Halleby Å i få dage, vil ikke kunne ses på vandstanden i Tissø.
Hvem gør hvad, hvornår ?
Det er skræmmende at høre Kalundborg Kommunes manglende beredskab mht en varslet stormflod, som kunne læses i NORDVESTNYT Lørdag 5. Februar 2022 og endnu mere skræmmende, at læse kommunens mangel på forståelse af, hvad der i virkeligheden skal til for at hindre en oversvømmelse. Stigbordet over Sukkerkanalen har, som nævnt, ingen virkning alene.
Det kan tillige læses, at Kalundborg Kommunes Teknik- & Miljøudvalg 6 september 2018 et Tissø Forum med interessenter om søen. På det seneste møde 8 oktober 2019 blev muligheden for at renovere det gamle stigbord ved Sukkerkanalen drøftet.
Har man ikke overvejet et stigbord mod Flasken er det hele ingenting værd
Er der vedtaget en handlingsplan ?
På Bjerge Sydstrand er det ca 1200 husstande, som betaler en formue i ejendomsskat til Kalundborg Kommune. Det er vel ikke urimeligt at Kalundborg Kommunen påtager sig et ansvar overfor problematikken om hyppigere stormfloder alvorligt og handler.
Hvis man griber det rigtigt an er det jo småpenge vi taler om. Der kan laves meget for blot en måneds ejendomsskat fra de 1200 husstande på Bjerge Sydstrand.
Støt om om foreningen og hjælp os med at sikre vort område !
Jo flere medlemmer, jo stærkere står vi.
For
Udviklingsforeneingen for Bjerge Sydstrand
Flemming Rønholt Hansen

10-02-2022

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området