Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
ved Fredskovens Ishus søndag den 13. marts 2022 kl. 11:00

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen på e-mail bjerge.sydstrand@outlook.dk
5. Forslag til kontingent og budget
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:
Martin Sørensen (ønsker genvalg) og Birgitte Andersen (ønsker genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsupleant
8. Eventuelt


Med venlig hilsen
Formand Martin Sørensen
Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand

06-02-2022

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området