Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

Generalforsamling

Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand afholder ekstra ordinærgeneralforsamling d. 27/11-2021 ved Fredsskovens Ishus kl.11:00.

Forsamlingen holdes udenfor under halvtag så påklædning derefter.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
3. Orientering om bestyrelsens arbejde.
4. Eventuelt

Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
UBS ved formand Martin Sørensen

24-10-2021

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området