Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

Breaking news !!!!

Bestyrelsen har idag søndag d. 19/4 holdt møde, på afstand. Alle i bestyrelsen var tilstede plus revisor og webmaster.
Vi må endnu en gang følge regeringens retningslinier for forsamlinger - aflyse vores generalforsamling d.4/6-2020. Bestyrelsen har besluttet at udskyde den til primo marts hvor vi forhåbentlig er på den anden side af coronarestriktionerne. Hele bestyrelsen arbejder hårdt videre på flere projekter.
Økonomi: vi har fra Kalundborg kommune fået tilsagn om medlemskab af foreningen og sammen med alle jer og dem der kommer til hver dag kan vi allerede nu afsløre at den kommende sommer vil eks. byde på.
- Strandrensning.
- Fibernet.
- Hjemmeside, www.bjerge-sydstrand.dk
- Tour de France 2021.
- Håndværkerliste på hjemmesiden.
- Generalforsamling 2021.

Så derfor husk at melde dig ind i foreningen vi mangler mange medlemmer, alle oplysninger er på hjemmesiden.

Solskinshilsner fra bestyrelsen.

20-04-2020

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området