Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
   

GENERALFORSAMLING

Bjerge Sydstrand den 9. Februar 2020

Foreløbig indkaldelse til generalforsamling i Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand torsdag den 4. juni 2020 kl. 20:00 ved Fredskovens Ishus. Nærmere herom senere.

UDSAT TIL SENERE i 2021

Dagsorden (vil blive opdateret med aktuelle punkter):
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Information om fibernet v. Fibia og information om Åmoseprojekt i vores område.
6. Forslag til kontingent og budget.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er Lone Møller (ønsker genvalg), Martin Sørensen (ønsker genvalg), Carsten Noe (ønsker genvalg) og Ole Holm (ønsker ikke genvalg)
8. Eventuelt.

Dette er foreningens første ordinære generalforsamling for lodsejere i Bjerge Sydstrand.
Der opkræves entré, på kr. 50, som også dækker medlemskab af foreningen for hele 2021.
Indmeldelse kan også ske ved at indbetale årskontingent, se menupunktet Kontingent.

Betaling kan ske kontant eller MobilePay ved indgangen.

Medlemskab er en betingelse for at have stemmeret og deltage på generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside www.bjerge-sydstrand.dk

Print indkaldelse

Billeder fra Bjerge Strand området